Zwroty

Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz formularz zwrotu ( formularz zwrotu kliknij ).
Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma MultiDeco.pl sp.z o.o. po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma MultiDeco.pl sp.z o.o. oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt.

 Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma MultiDeco.pl sp.z o.o. zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.

W przypadku wymiany towaru, wymieniany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.W raz z wymienianym towarem kupujący zobowiązany jest wysłać formularz wymiany
( formularz wymiany kliknij ).

Wróć