Regulamin Sklepu

 

I Strony transakcji i przedmiot transakcji

 1.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.Multideco.pl, prowadzony jest przez firmę Multideco.pl sp. z o.o. z siedzibą, 87-815 Smólnik, przy Dąb Mały 6T, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – PółnocGdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353219, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 589-197-86-25 Regon: 220974625.
 2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o. jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN).
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Firma Multideco.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o. fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o. pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja o sposobie realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary aż do wyczerpania zapasów objętych wyżej wymienioną formą sprzedaży.

II Transakcja 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy Multideco.pl sp. z o.o. można dokonywać poprzez: - strony internetowe www.Multideco.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu, - telefonicznie - dzwoniąc pod numer 801-801-567
  lub pisząc na adres mailowy sklep@ multideco.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19 w dni robocze oraz od 9 do 16 w soboty.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia
  i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. ( Zasady przetwarzania danych osobowych )
 3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o. musi zostać potwierdzone przez Kupującego. W przypadku płatności przy odbiorze weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link, który jest dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym dokonanie płatności jest równoznaczne
  z potwierdzeniem zamówienia.
 4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 14 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o.. W przypadku, gdy brak jest potwierdzenia zamówienia, a kupujący podał swój numer telefonu, w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia konsultant firmy Multideco.pl sp z o.o. skontaktuje się
  z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli jego działania nie przyniosą skutku, zlecenie zostanie anulowane.
 5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
 6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.
  Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz formularz zwrotu. ( formularz do pobrania pod tym linkiem kliknij)Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma Multideco.pl sp. z o.o. po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma Multideco.pl sp. z o.o. oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, firma
  Multideco.pl sp. z o.o. zwraca towar Kupującemu po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto firmy Multideco.pl sp. z o.o.) lub na adres zamówienia (gdy płatność była za pobraniem lub kartą kredytową) w ciągu 14 dni roboczych od daty odebrania przesyłki przez Sprzedającego i uznania zwrotu.
 8.  W przypadku wymiany towaru, wymieniany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.W raz z wymienianym towarem kupujący zobowiązany jest wysłać formularz wymiany ( formularz do pobrania pod tym linkiem kliknij).
 9. Jako konsumentowi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumsnckich) przysługuje Ci prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).

  Łącze do platformy, na której może być rozstrzygnięty spór:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


   

III Płatność

 1. W sklepie internetowym firmy Multideco.pl sp. z o.o. istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  - płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu);
  - karta kredytowa - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy
  -przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy
  Multideco.pl sp. z o.o.;
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

IV Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z Pocztą Polską oraz firmą kurierską DHL. Firma Multideco.pl sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego firmy Multideco.pl sp. z o.o.
  i wynosi w przypadku Poczty Polskiej od 2 do 7 dni, w przypadku kuriera DHL do 24 godz.. Firma Multideco.pl sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym. Wybierając sposób dostawy kurier DHL, klient informowany jest o wysyłce towaru mailem zawierającym link umożliwiający śledzenie przesyłki. Jeżeli klient podał numer telefonu komórkowego otrzymuje ponadto SMS informujący o wysłaniu towaru. W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się bezpośrednio z kurierem – nr. 801 345 345. Jednocześnie Klient powinien zgłaszać firmie Multideco.pl sp. z o.o. mailem lub telefonicznie wszelkie reklamacje związane z dostawą, jak nieterminowość, brak dostawy czy kontaktu z kurierem, które następnie firma Multideco.pl sp. z o.o. wyjaśnia z firmą kurierską.
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Z tym, że jeżeli wartość złożonego zamówienia przekracza 300 zł, koszt dostawy pokrywa firma Multideco.pl sp. z o.o..
 4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłacie za towar (w przypadku płatności za pobraniem).
  W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma Multideco.pl sp. z o.o.. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmie Multideco.pl sp. z o.o. zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.
 5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru i wynosi:

Kurier DHL:
Od 1 zł do 49 zł - 17 zł
Od 50 zł do 99 zł - 16 zł
Od 100 zł do 299 zł - 15 zł
Powyżej 300 zł - GRATIS

Kurier DHL-  paczka pobraniowa:
Od 1 zł do 49 zł - 21 zł
Od 50 zł do 99 zł - 20 zł
Od 100 zł do 299 zł - 19 zł
Powyżej 300 zł - GRATIS

Poczta-Polska - paczka priorytetowa:
Od 1 zł do 49 zł - 20 zł
Od 50 zł do 99 zł - 19 zł
Od 100 zł do 299 zł - 18 zł
Powyżej 300 zł - GRATIS

Poczta- Polska paczka - priorytetowa pobraniowa:
Od 1 zł do 49 zł - 23 zł
Od 50 zł do 99 zł - 22 zł
Od 100 zł do 299 zł - 21zł
Powyżej 300 zł - GRATIS

List polecony - 12 zł -dla małych zamówień.
Wysyłka listem poleconym dotyczy jednego produktu w zamówieniu.

Wróć