Polityka prywatności i wykorzystywanie plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI IWYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez platformę internetową MultiDeco.pl została opracowana i przyjęta przez właściciela sklepu MultiDeco.pl - Multideco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w DĄB MAŁY 6 T, 83-340 Smólnik. W niniejszej polityce zawarte są niezbędne informacje dla użytkowników platformy, w tym m.in.  o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Tym samym spełnienia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Multideco.pl Sp. z o.o. nadaje szczególne znaczenie problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających platformę MultiDeco.pl

 

I.        Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych jest Multideco.pl Sp. z o.o. z siedzibą w DĄB MAŁY 6 T, 83-340 Smólnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353219, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 zł, numer NIP 5891978625, Nr Regon: 220974625

2.      Dane osobowe:

1)     przetwarzane będą w celach związanych z:

a)      rejestracją na platformie internetowej,

b)     założeniem i utrzymaniem konta Kupującego,

c)      zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej,

d)     korzystaniem z prowadzonej przez Administratora usługi „Newsletter",

e)      rozpatrzeniem złożonej reklamacji, zwrotu, wymiany zakupionego towaru,

f)      spedycją Towaru zakupionego u Sprzedawcy,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady …1,

2)     nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

3.      Kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem email: kod@multideco.pl.

4.      Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania.

5.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1)     żądania od administratora:

a)      dostępu do tych danych,

b)     ich sprostowania,

c)      usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3)     do przenoszenia danych;

4)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6.      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

7.      Podane dane mogą być profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów oferowanych przez Multideco.pl Sp z o.o.

 

__________________________________________________________________
 

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.)

 

I.        Wykorzystywanie plików cookies

8. Zasady dotyczące plików cookies:


     1) Platforma korzysta z plików cookies;


     2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta i przeznaczone są do korzystania z platformy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   

 3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp  jest właściciel platformy;
     

4) Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
         

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kontrahenci korzystają       ze stron internetowych, co  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
         

b) utrzymanie sesji kontrahenta po zalogowaniu, dzięki której kontrahent nie musi na każdej podstronie platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,
         

c) optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kontrahenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
     

5) W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez kontrahenta;
     

6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym kontrahenta. Kontrahent może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
     

7) Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji kontrahenta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z platformy;
     

8) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki kontrahent korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji kontrahenta lub czasie pozostawania na danej stronie;
     

9) W zakresie informacji o preferencjach kontrahenta gromadzonych przez sieć reklamową Google, kontrahent może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Logi serwera.


     1) Informacje o niektórych zachowaniach kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
     

2) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
       

  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kontrahenta (referer link)
          – w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
   f) informacje o przeglądarce kontrahenta,
  g) informacje o adresie IP;
   

 3) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
 4) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania platformą.

               
                8. Udostępnienie danych.
              
                Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym

                na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 
Wróć